"Disleksi İçin Her Şey!"

₺174,00
₺145,00
₺218,00
₺132,00
₺174,00

Disleksili çocukların uzamsal algılarını çalışırken aynı zamanda onların ardıl olarak harf ve kelime işlemlemeleri üzerine kurulmuş sıra dışı bir eğitim materyali .Hem ebeveyn er hem de alanda çalışan profesyoneller için önemli bir kaynak.(Evde ebeveyn uygulaması için uygundur)

₺145,00

Kelime Gemisi materyali kelimeleri (sentaks) dizilimleri hattında ilerleyen ve aynı zamanda eş zamanlı olarak doğru dizilimlerin oluşturduğu (semantik) anlamsal bütünlüğü Disleksili çocuklara hissettiren alışıla gelmişin çok dışında , tüm bunları sağlarken uzamsal bir destekte sağlayan bir eğitim materyalidir.(Evde ebeveyn uygulaması için uygundur)

₺218,00

Bu çalışmada, okuma becerilerine etki eden bilişsel süreçlerden görsel hafıza, şekil-zemin algısı, görsel ayrım, görsel tamamlama, görsel kısa süreli bellek, görüş alanı, görsel tarama, sözel olmayan bellek, planlama, takip becerisi, uzaysal algı, yönelim becerileri, sözlü ve sözsüz ardıllık ve işlemleme hızı parametrelerini geliştirmeye yönelik müdahalelerde kullanılmak üzere ilham verici bir örnek sunulmuştur. 316 sayfa PDF. ( Evde aile uygulaması için uygundur )

₺132,00

Bu çalışmada, okuma becerilerine etki eden bilişsel süreçlerden görsel hafıza, şekil-zemin algısı, görsel ayrım, görsel tamamlama, görsel kısa süreli bellek, görüş alanı, görsel tarama, sözel olmayan bellek, planlama, takip becerisi, uzaysal algı, yönelim becerileri, sözlü ve sözsüz ardıllık ve işlemleme hızı parametrelerini geliştirmeye yönelik müdahalelerde kullanılmak üzere ilham verici bir örnek sunulmuştur.(Evde ebeveyn uygulaması için uygundur)

₺350,00

Çalışma belleği, bireylerin kendilerine gelen işitsel bilgileri kısa sürede işlemleme ve şekillendirme yeteneğidir. Çalışma belleği açıklamaya yardımcı olacak yararlı bir benzetmeyi şu şekilde yapabiliriz; çalışma belleği işitsel olarak alınan bir mesajın not edildiği zihinsel bir not defteridir.